FREDRIKSTAD HJERTESENTER

Driftsavtale: Helse Sør-Øst RHF (avtalespesialist)
Henvisninger: Mottas fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, elektronisk over Norsk
Helsenett eller som brev. Alle henvisninger leses og prioriteres av kardiolog.
Ventetid: Ca. 2-4 uker (kortere for prioriterte)
Ved Fredrikstad Hjertesenter utredes og behandles alle typer hjertesykdommer. Fredrikstad
Hjertesenter drives av hjertespesialist Kapil Sharma. Dr. Sharma studerte medisin ved
Universitetet i Oslo, og er godkjent spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. 
Dr. Sharma har lang og bred erfaring med utredning og behandling av pasienter med hjerte- og
karsykdommer ved blant annet Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og
fra spesialistpraksis. Han er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Cardiologisk
Selskap og European Society of Cardiology.